Заступник голови РДА

1. Вирішує питання:
1) соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи, трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат;
2) здійснення заходів щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє розвитку їх соціального забезпечення, своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки;
3) розробки і забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;
4) збереження мережі соціальних закладів, організовує розробку відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролює їх виконання;
5) роботи з переселенцями, координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців і працівників правоохоронних органів;
6) забезпечення реалізації державної політики у з питань сім’ї, молоді, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї;
7) сприяння розвитку ґендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті;
8) забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та науки, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності;
9)  розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району;
10)  контролю за виконанням навчальними закладами всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої освіти; контролю за роботою з атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, міжнародних інституцій у відповідній сфері;
11) подальшого впровадження державної мови в усі сфери суспільного життя району;
12)  роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
13) реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва у підвідомчих галузях;
14) забезпечення реалізації державної політики соціально-економічного розвитку території району;
15) організації розробки відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролю за їх виконанням;
16) енергозбереження в підвідомчих галузях;
17)  з аналізу макроекономічних процесів і явищ;
18)  реалізації державної політики у сфері внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, послуг, капіталів, роботи бірж, закупівель за державні кошти;
19) організації роботи з реалізації законодавства щодо обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, у тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;
20) реалізації кредитної, валютної, інвестиційної, інноваційної політики;
21)  розвитку малого та середнього бізнесу;
22)  забезпечення реалізації державної політики в галузі поліграфічної промисловості, видавничої справи;
23)  організації роботи з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних і ринкових реформ у всіх галузях економіки району;
24) економічної безпеки та детінізації економіки;
25) реалізації державної політики ціноутворення і формування тарифів (крім тарифів на житлово-комунальні послуги);
26)  зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності;
27) організації разом із відповідними органами матеріально-технічного і сервісного забезпечення товаровиробників;
28)   забезпечення якості продукції та послуг;
29)  стандартизації, метрології та сертифікації;
30)  демонополізації виробництва і розвитку конкуренції;
31)  організації роботи з реалізації законодавства про захист прав споживачів;
32)  реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг;
33)  забезпечення захисту економічних прав вітчизняних суб’єктів господарювання;
34)  забезпечення роботи галузей промисловості, розроблення пропозицій щодо науково-технічної та промислово-структурної політики розвитку галузей промисловості; організації та контролю за підготовкою і реалізацією заходів щодо реформування економічної структури промислового виробництва, санації, цільових інвестиційних проектів, корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності; розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, розвитку внутрішньої виробничої кооперації різних галузей, здійснення заходів щодо освоєння і нарощування на промислових підприємствах виробництва товарів народного споживання;
35)  впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій;
36)  організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм.

2. Спрямовує та контролює діяльність:
1) управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;
2) відділу освіти райдержадміністрації;
3) сектору молоді та спорту райдержадміністрації;
4) сектору культури і туризму райдержадміністрації;
5) служби у справах дітей райдержадміністрації.

3. Координує діяльність:
1)  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградської районної державної адміністрації;
2)  Красноградського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
3)   управління Пенсійного фонду України в Красноградському районі;
4)  Красноградського районного центру зайнятості;
5)  Красноградського відділу фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;
6)  Красноградської міжрайонної виконавчої дирекції Харківського обласного відділення фонду страхування та тимчасової втрати працездатності;
7) вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації: Красноградського коледжу комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Красноградського технікуму механізації сільського господарства ім. Ф.Я. Тимошенка, комунального закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний коледж», Красноградського професійного ліцею;
8) підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення усіх форм власності;
9) Красноградської районної спілки споживчих товариств.

4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:
1) територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
2) відповідними постійними комісіями районної ради;

5. Очолює консультативно-дорадчі та інші органи при районній державній адміністрації.


Немає коментарів:

Дописати коментар