Керівник апарату

Сах Ігор Васильович

E-mail:  kerap_krrda@i.ua
роб.тел.: + 38(057)44-7-07-89 

1. Вирішує питання:
1) організації роботи апарату райдержадміністрації щодо організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки і навчання кадрів, розпорядження коштами на утримання апарату райдержадміністрації в межах затверджених кошторисів;
2) організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату райдержадміністрації; подає голові райдержадміністрації на погодження матеріали щодо структури і штатної чисельності працівників районної державної адміністрації; пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації, замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів; повертає управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені та внесені до райдержадміністрації з порушенням установленого порядку;
3) організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних програм;
4) підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації та його заступниками;
5) підготовки та узгодження проекту Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації та проектів відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до них;
6) забезпечення підготовки розпорядчих документів райдержадміністрації щодо проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації та заходів, пов’язаних із підготовкою відповідних матеріалів;
7) реалізації заходів щодо вдосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади; контролює додержання вимог Закону України “Про державну службу”; забезпечення формування кадрового резерву;
8) реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками;
9) з аналізу суспільно-політичної обстановки в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у політичному житті району;
10) реалізації  державної політики у сфері національностей;
11)  взаємодії з органами місцевого самоврядування, депутатами рад усіх рівнів;
12) забезпечення взаємодії райдержадміністрації з інститутами громадського суспільства під час проведення експертизи діяльності райдержадміністрації;
13)  реалізації державної політики в боротьбі з корупцією та злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції;
14)  забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
15)   утвердження законності, захисту прав громадян;
16)  забезпечення взаємодії, у межах своїх повноважень, із редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації з метою регулярного та об’єктивного висвітлення роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
17)  розвитку інформаційного суспільства;
18)  організації контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
19)  у разі необхідності організації проведення правової експертизи рішень підприємств, організацій та установ щодо їх відповідності чинному законодавству;
20) організації розроблення та реалізації заходів із питань запровадження, роз’яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо роз’яснення невідкладних проблем життя суспільства;
21) координації та методичного забезпечення правової освіти населення;
22)   забезпечення контролю за виконанням перспективних і поточних планів роботи апарату райдержадміністрації;
23) забезпечення підготовки звітів про виконання планів роботи райдержадміністрації та доведення їх до громадськості;
24) забезпечення контролю за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації; має право отримувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень;
25) забезпечення в межах своїх повноважень взаємодії райдержадміністрації з облдержадміністрацією, районною та іншими місцевими радами у процесі поточної діяльності;
26) забезпечення щоденного інформування обласної державної адміністрації про місце перебування голови районної державної адміністрації;
27)  координації роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації та погодження її порядку денного з головою райдержадміністрації;
28) вивчення, добору і розстановки кадрів, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення якісного складу державних службовців;
29) підготовки питань і надання пропозицій щодо їх включення до проекту плану роботи районної ради на рік;
30) контролю за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в апараті районної державної адміністрації; затверджує акти на списання матеріальних цінностей;
31)  визначення потреби (обсягів) фінансування заходів із мобілізаційної підготовки в райдержадміністрації;
32) матеріально-технічного, господарського, інформаційно-комп’ютерного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, адміністрування комунікаційного зв’язку та локальної комп’ютерної мережі, розроблення та супроводження прикладного програмного забезпечення, технічного захисту інформації;
33) контролю роботи відділів та секторів апарату райдержадміністрації щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню;
34) планування та організації заходів щодо технічного захисту об’єктів інформаційної діяльності у приміщеннях районної державної адміністрації;
35) організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;
36) здійснення загального керівництва за веденням централізованого діловодства в райдержадміністрації, у тому числі документів з грифом "Для службового користування";
37) підписує при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації додатки, які є їх невід'ємною частиною;
38) реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;
39) реалізації заходів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою та проведення адміністративно-територіальної реформи;
40) забезпечення підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що стосуються діяльності апарату райдержадміністрації;
41) надання методичної та практичної допомоги іншим районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування;
42) здійснення підготовки робочих візитів керівництва області до району;
43)  забезпечення організації особистих прийомів голови райдержадміністрації;
44)  підготовки матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та райдержадміністрації;
45) забезпечує організацію виконання райдержадміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Спрямовує та контролює діяльність:
1) структурних підрозділів апарату райдержадміністрації: відділу організаційної роботи, загального відділу, відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу фінансово-господарського забезпечення, сектору кадрової роботи, сектору контролю, сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення;
2) архівного відділу райдержадміністрації.

3. Координує діяльність:
1) юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
2) сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи.

4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:
1) виконавчим апаратом Красноградської районної ради;
2) об’єднаним міським військовим комісаріатом;
3) редакцією районної газети «Вісті Красноградщини»;
4) телерадіокомпанією «Центр»;
5) Красноградським районним відділом Головного управління внутрішніх справ України в Харківській області;
6) Лозівським міжрайонним відділом Служби безпеки України в Харківській області;
7) прокуратурою Красноградського району;
8) Красноградською районним судом;
9) Красноградським районним управлінням юстиції.
 10) підприємствами, організаціями та установами з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, екологічної безпеки.

5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній держаній адміністрації.

Немає коментарів:

Дописати коментар