Голова райдержадміністрації

ТРЕТЯКОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ
E-mail: golova_krrda@i.ua
роб.тел:+38 (057) 44-7-20-13
факс: +38 (057) 44-7-15-48

1) очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій;
2) представляє райдержадміністрацію у відносинах із центральними органами державної влади, облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування  та іншими органами, політичними партіями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами;
3) організує роботу районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації, керівників  управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації;
4) організує контроль у відповідних сферах за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;
5) виступає розпорядником коштів райдержадміністрації;
6) координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;
7) організує складення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районній раді, організує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних і культурних програм, надає районній раді звіти про їх виконання;
8) вирішує питання реформування і демонополізації економіки та  господарства, сприяння створенню конкурентного середовища, регіонального управління, прикордонного співробітництва, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків;
9) здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та територіальною обороною;
10) у межах своїх повноважень визначає та проводить в районі  кадрову політику;
11) утворює, реорганізує, ліквідує, відповідно до законодавства, структурні підрозділи апарату, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, працівників апарату, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників;
12) утворює для сприяння здійсненню повноважень районних державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад;
13) організує контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації в місцевих органах виконавчої влади району;
14) на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації;
15) регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
16) організує взаємодію райдержадміністрації з облдержадміністрацією, районною радою та іншими місцевими радами;
17) організує технічний захист інформації та створює належні умови для контролю за його забезпеченням у райдержадміністрації;
18) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в райдержадміністрації;
19) сприяє діяльності Лозівського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України в Харківській області, прокуратури Красноградського району;
20) забезпечує розробку та виконання регіональних програм із питань охорони здоров’я;
21) контролює стан збереження мережі закладів охорони здоров’я;
22) забезпечує реалізацію державної політики у сфері фармацевтичної діяльності та забезпечення населення ліками;
23) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Спрямовує та контролює діяльність:
1) фінансового управління райдержадміністрації;
2) юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
3) сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи;

Координує діяльність:
1) Красноградської об’єднаної державної податкової інспекції;
2) Красноградської міжрайонної державної фінансової інспекції;
3) Управління державної казначейської служби України  в Красноградському районні Харківської області;
4)  відділу статистики в Красноградському районі;
5)  Красноградського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх страв України в Харківській області;
6)  Красноградського районного управління юстиції;
7)  Красноградської центральної районної лікарні;
8) Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Очолює колегію районної державної адміністрації та відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.
У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.

Немає коментарів:

Дописати коментар